posted in: Ikke kategoriseret | 0

KUN GENNEM FOREBYGGELSE, MEDARBEJDERINVOLVERING, INDSIGT OG DIALOG SKABES REEL VÆRDI

posted in: Ikke kategoriseret | 0
 Oplever du også at årlige trivsels- og APV-undersøgelser er for store, tunge og uoverskuelige?
TrivselsPuls er en platform, der sikre dialog og handling i hverdagen gennem indsigt om, hvad dine medarbejder tænker og motiveres af.
På den måde slipper du for løbende at slukke brande, når problemerne vokser sig store.
TrivselsPuls skaber forandring gennem tre steps – pulsmåling, indsigt og dialog.
Gennem disse tre elementer sikres det løbende fokus på trivselen.

posted in: Ikke kategoriseret | 0

PULSMÅLING:

 

målings-ikon

TrivselsPuls er et simpelt og hurtigt redskab til at skabe “her og nu”-indsigt om jeres afdelings trivsel.
Pulsmålingerne er anonyme, korte ugentlige spørgsmål, der er sammenlignelige over tid og som samtidig sikre høj besvarelsesprocent.

INDSIGT:

 

indsigt-ikon

TrivselsPuls skaber brugbare indsigter gennem de løbende pulsmålingerne. Gennem de anonyme besvarelser føler medarbejderne sig trygge og svarer derfor ærligt på, hvad de virkelig tænker og motiveres af.
Besvarelser afdækker blinde vinkler og fremhæver behov, som ofte ikke kommer frem i lyset ved de store årlige trivsels- eller APV-undersøgelser.

DIALOG:

 

dialog-ikon

TrivselsPuls gør arbejdet med trivsel til et fælles fokusområde ved at inddrage medarbejderne i hele forløbet.
Alle medarbejderne i afdelingen deltager i at forbedre organisationens trivselskultur – ikke kun ledere og HR.
TrivselsPuls præsenterer indsigterne på en overskuelig og forståelig måde og det er netop gennem denne gennemsigtighed af resultaterne, at TrivselsPuls udløser dialog og positiv forandring.